Om oss

Bibblan bildar är ett pilotprojekt som är finansierat av KB. Projektet är en komplettering av Bibblan svarar/Bibblanguidar-plattformen som därmed får en tredje del. Bibblan bildar ska samla ett efterfrågeanpassat utbud av öppna lärresurser med MIK-inriktning. Plattformens syfte är att bidra till ökad digital kompetens i hela landet och den riktar sig i första hand till allmänheten, men kan även fungera som stöd för bibliotekspersonalen vid handledning och utbildning .

Bibblan bildar innehåller till att börja med ett antal biblioteksproducerade lärresurser på en grundläggande nivå, främst filmer och skärminspelningar som kompletterats med steg-för-steg-handledningar som går att skriva ut. Enstaka lärresurser producerade av externa aktörer finns också med.

Bibblan bildar har utvecklats av Malmö stadsbibliotek i samarbete med kommunikationsbyrån KAN och med projektbidrag från Kungliga biblioteket.

Bibblan bildar-vinjetten har utformats av Nizar Keblawi och Maja Karlsson, Malmö stadsbibliotek

Kontakt:
nanna.ekman@malmo.se
mats.nordstrom@malmo.se